BEOtin – tinejdž mapa Beograda

Časopis od mladih — za mlade Begrada:

Proveravamo da li ćemo voleti da imamo svoj časopis, pa da u njemu:

pišemo šta nam se dopada i o onome što nam se ne)dopada…

pitamo o svemu što nam nije jasno…

otkrivamo i pričamo…

oglašavamo svoje ideje i proizvode, i pomažemo školi da bude bolja:)

saznamo kako i gde učiti… posavetujemo kako da nas uče…

šetamo gradom…

opipavamo i stvaramo budućnost…

napravimo mesto ZA NAS!