Erasmus+ Mladi u akciji

ERASMUS+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирањe пројеката за сарадњу у ТРИ ОБЛАСТИ:

1. образовање

  • унапређивање и подршка развоју свих нивоа образовања,
  • ојачавање везе између формалног, неформалног и информалног учења,
  • оснаживање везе образовања и света рада,
  • стварање додатне вредности за европски простор образовања,
  • повезивање земаља чланица у дефинисању образовних политика.

2. млади

  • јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура. Група ‘Хајде да…’ је контакт тачка за део овог пројекта посвећеног младима:  Erazmus+: Mladi u akciji

3. спорт

  • сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

 

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

 

Траје: од 2014. до 2020. године.

 

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и све друге земље света).

 

Еразмус+ је наследио и објединио четири програма у којима је Србија учествовала у периоду од 2007. до 2013. године: Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и програм Млади у акцији. Неки од пројеката ова четири програма се још увек спроводе.