EU – mobilnost, ideje, šansa….

Otkrivanje novih mogućnosti trebalo bi da vam pređe u naviku!

European Youth Portal može postati vaša redovna info adresa…

Otvorite tako svoju edu-komunikaciju sa Evropskom unijom.