ODELO čini čoveka:

 

SAPEURS

Odelo kao stav. Briga o životu. Odelo kao sredstvo da se preŽivi: u boji.