Креативни радо-зналци

Organic community

Радионице у природи, прича о органској храни, здравим навикама…

Радионице циркуских вештина – ЦИРКОБАЛКАНА

Упознавање са савременом извођачком уметношћу.

Шекспир у блоку

Развијање емоционалне интелигенције и социјалних вештина младих.

ЗвездаАрТ

Радионице за младе из маргинализованих група и дисфункционалних породица.