Mapiramo

Jubilarni BELDOCS

10. BELDOCS : Međunarodni festival dokumentarnog filma

Jubilarni BELDOCS

10. BELDOCS : Međunarodni festival dokumentarnog filma

45. FEST : GLEDAJ

Open Your Eyes

45. FEST : GLEDAJ

Open Your Eyes

BGtačka

BGtačka

BGtačka

BGtačka

BG • tačka : otvoreni konkurs za neprekidno očaravanje Beogradom

KONKURS za mlade novinarske/literarne/likovne talente

BG • tačka : otvoreni konkurs za neprekidno očaravanje Beogradom

KONKURS za mlade novinarske/literarne/likovne talente

50 BITEF 16

! ČESTITAMO !

50 BITEF 16

! ČESTITAMO !

Sve je lako kad si mlad        

Proslava Medjunarodnog dana mladih u „Gnezdu”

Sve je lako kad si mlad        

Proslava Medjunarodnog dana mladih u „Gnezdu”

9. BELDOCS – praznik dOkumenTaraCa

Međunarodni festival dokumentarnog filma od 12. do 18. maja u Beogradu

9. BELDOCS – praznik dOkumenTaraCa

Međunarodni festival dokumentarnog filma od 12. do 18. maja u Beogradu

„Margina je mesto sa kojeg se bolje vidi”

društvena događanja generišu energiju koja je važna za pokretanje nezavisne scene

„Margina je mesto sa kojeg se bolje vidi”

društvena događanja generišu energiju koja je važna za pokretanje nezavisne scene