postAjAnje

CHILDES POSE

OdraStanje: kao namera, nužda, želja, usud, prevara, istina, radost, strah… Osvajanje slobode, svakako. Ako dozvole, i ako ne dozvole. Osvajanje, svaKako!

Majka ima svoje argumente. Ljub?v, na prvom mestu.