Profesija?

Obično se kaže da su sledeća dva pitanja odlučujuća za čovekov život: prvo – Sa kim će živeti, i drugo – Od čega će živeti.

Danas se nalazimo u i više nego ubrzanom životu, ispunjenom velikom količinom informacija o zanimanjima koja nam se nude kao najbolja. Međutim, da li smo zaista svesni profesionalne orijentacije i njene uloge?

Sa sigurnošću možemo reći da se današnja omladina nalazi pred vrlo teškom dilemom kada je u pitanju odabir budućeg zanimanja. Moralna anomija, kvazi-elita, patološki sistem vrednosti današnjeg društva, previše zbunjuju mladog čoveka, koji se nalazi na početku života, tražeći u njemu svoje mesto.

Neki će vam reći da tražite zanimanja pomoću kojih možete otići iz ove zemlje, a neki će se pak truditi da vas zadrže u njoj rečima: „Sunce tuđeg neba, neće vas grijat ko što ovo grije“.

Da li se posao bira srcem, ili razumom? Da li je novac zaista presudan u ovako važnom pitanju? Na sva ova pitanja sami morate doneti odgovor, slušajući isključivo svoju dušu.

Ipak, savet drugih ljudi često vam može pomoći pri odlučivanju. Upravo to je svrha profesionalne orijentacije.

Najlakši način, pomoću koga možete preispitati svoja interesovanja je internet. Mnogobrojni psihološki testovi mogu vam biti od koristi pri rešavanju dileme koji posao je za vas najbolji.  Pored interneta postoje i ustanove, gde rade ljudi specijalizovani za tu tematiku. Psiholog i pedagog škole, takođe su osobe zadužene za ovakve dileme u životu svake mlade osobe. Razni testovi koji su im dostupni, uključujući i razgovor sa njima, verujem da vam mogu biti od koristi. Ovo je svakako jedno od najtežih pitanja u životu svakog čoveka, tako da verujem da je svaka pomoć ili savet više nego dragocena.

I, najvažnije od svega, zapamtite: ovo je vaš život, vaša scena života koja nema reprizu i vi ste glavni i jedini koji će odlučiti u kom pravcu će se on nastaviti, i kako ćete ga zapravo odigrati.

Aleksa Milević

Prilog – korisni linkovi:

• profesionalna orijentacija

• moja posla

• NSZ