TRIBINA u REX-u : 7.11.2014. u 18.30

 

 

Srpsko-jevrejsko pevačko društvo u saradnji sa istoričarem (dr Milan Koljanin), socijalnim psihologom (prof. Dragan Popadić) i kroz priču preživelog (g-din Jozef Baruhović) već četvrtu godinu podseća na žrtve Drugog svetskog rata, na beogradska i srpska stratišta (Staro sajmište, Jajinci, Banjica, Topovske šupe), na pravednike, na „posmatrače” i izvršioce, večnu borbu dobra i zla.

Akcenat je na spoznaji neodrživosti rasnih teorija, različitosti kao bogatstva modernog pluralističkog društva, istorije kao osnove budućnosti. Sve samo sa jednim ciljem: da se nikada ne zaboravi šest miliona jevreja, sve srpske i romske žrtve. Da se nikada nikome ne desi ponovo.

Autor projekta je Marlena Weinberger – Pavlović, ujedno i moderatorka tribine.
Više podataka o do sada realiziranim javnim časovima/tribinama na www.sjpd.rs.